Rett university

V návaznosti na náš prozatím nejaktuálnější problém se mi podařilo sehnat informace o projektu v USA, který spolu s dalšími založila Susan Norway – dlouholetá učitelka dívek s Rett syndromem. Jedná se o Rett University – platformu, která má za cíl sdružovat poznatky o možnostech a způsobech vzdělávání dětí s dgn Rett syndrom, tyto poznatky sdílet a organizovat On-line kurzy pro učitele, asistenty, lektory...

Úvodní video je k dispozici na tomto odkazu

Video Rett university